FANDOM


DextersLaboratoryWallpaper1024

Nie zdziwiło Was nigdy dlaczego rodzice Dextera wydają się mieć gdzieś fakt, że ich syn znika na długie godziny?

Ta teoria spiskowa głosi, że pewnego dnia Dee-Dee wpadła do laboratorium i nacisnęła przycisk, który spowodował wielki wybuch. W jego wyniku zginęła zarówno ona, jak i rodzice, a Dexter został ranny. Tęskniąc za rodziną, mały naukowiec sklonował swoją rodzinę i dał im trochę mniejszy iloraz inteligencji – tak, żeby pozwolili mu spokojnie pracować i nigdy nie odkryli jego laboratorium. To tłumaczy brak zainteresowania rodziców, ich głupie decyzje oraz to, że wiele razy w bajce dzieje im się coś złego (wypadki, wybuchy, zamieniają się w potwory) a mimo tego nic im się nie dzieje. Fani teorii tłumaczą to tym, że Dexter tak sklonował i zaprojektował rodzinę, żeby nic nigdy nie mogło się im stać.

http://www.martapisze.pl/2014/12/5-dziwnych-teorii-o-bajkach-z.html